Total Commander được đánh giá là tiện ích quản lí file và thư mục tốt nhất hiện nay, với nhiều tùy biến thông qua các plugins có thể được cài đặt thêm. Chương trình cũng có sẵn 1 bộ các nút trên thanh công cụ, giúp bạn truy cập vào các thư mục hệ thống của Windows, FTP, thư mục mạng, hay vào DOS, …
Các tính năng chính:
Chương trình có giao diện 2 cửa sổ đặt cạnh nhau.
Hỗ trợ đa ngôn ngữ.
Tính năng tìm kiếm cao cấp.
So sánh file, sao chép thư mục.
Xem nhanh các tập tin hình ảnh.
Quản lý các tập tin nén .
Hỗ trợ FTP và HTTP proxy.
Cho phép đổi tên hàng loạt.
Hỗ trợ kéo thả.
Hỗ trợ cấu hình dòng lệnh.
Có khả năng tùy biến các nút điều khiển.
Và nhiều tính năng khác nữa.

Dowload here