#10. Special Delivery
"Special Delivery" được tạo bởi Melanie Stimmell tại hội chợ FringeMK, Milton Keynes, UK vào tháng 6, 2011

#9. Interactive 3D Picture


"Interactive 3D Picture" do họa sĩ Manfred Stader vẽ tại trung tâm thương mại tại Gdansk, Phần Lan vào tháng 6, 2011

#8. The Beatles


"The Beatles" được vẽ bởi nhóm Planet Street Painting cho hội chợ James Carling Pavement tại Liverpool vào tháng 10, 2011.

#7. Santas Grotto

#6. Wunderful Life

#5. Phoenix

#4. Lego Terracotta Army

#3. Visit Britain

#2. Reebook Crossfit

#1. Central Shopping Centre

_________________________________________________
thiet ke nha - thiết kế nhà - thiet ke nha o - thiết kế nhà ở - inoffset