Khi giải nén, các bạn có các thư mục sau (Include):
Writing books
Tuttle Flashcards
Taiwan Vocab Lists
Study books
Rosetta Stone PDF's
Pimlseur Chinese Transcripts
Phrase books
Old Audio + Books
New Step
Hanzi and Kanji and Vocabulary
Grammar books
Fun with Characters
Cool Reading books
Chinesepod PDF's
Chinese Idioms
Beijing Culture University Textbook
How to study Chinese.pdf
Chinese details.docx
...

Nội dung chi tiết:
Beijing Culture University Textbook

发展汉语高级下 Complete.pdf
发展汉语中上 Complete.pdf
发展汉语中下 Complete.pdf
发展汉语初级上Complete.pdf
发展汉语初级下 Complete.pdf
____________________________________

Chinese Idioms

idioms.doc
A Course in Chinese Colloquial Idioms Lesson_01.mp3
A Course in Chinese Colloquial Idioms Lesson_02.mp3
A Course in Chinese Colloquial Idioms Lesson_03.mp3
Chinese Idioms and Exercises.pdf
cover.jpg
____________________________________

Chinesepod PDF's

Elementary Chinese.pdf
Intermediate Chinese.pdf
Upper Intermediate.pdf
Advanced Chinese.pdf
ChinesePod Basic PDF.pdf
Chinesepod Media.pdf
Còn rất nhiều các chủ đề khác nữa
Các bạn vào đây để download nhé.