Từ tháng 5/2009, một số đơn vị trên địa bàn thành phố Hà Nội tổ chức nhiều đoàn công tác nước ngoài đông người tham gia, không có chương trình, kế hoạch từ đầu năm, nội dung không thiết thực, lãng phí về thời gian, kinh phí.
UBND thành phố yêu cầu lãnh đạo UBND các quận, huyện, thị xã và các Sở, Ban, ngành hạn chế tối đa việc đi công tác nước ngoài. Thành phố chỉ xem xét đề xuất đi công tác nước ngoài để xử lý, giải quyết các yêu cầu nhiệm vụ thật cấp thiết hoặc theo đúng chương trình kế hoạch đã được Thành ủy, UBND thông qua từ đầu năm hoặc theo yêu cầu của Trung ương.
Đồng thời, UBND thành phố cũng yêu cầu Sở Ngoại vụ tăng cường trách nhiệm trong việc tham mưu, đề xuất với UBND thành phố; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và cá nhân thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND thành phố về lĩnh vực này.
Trước mắt, Sở Ngoại vụ phải có báo cáo bằng văn bản về những đoàn đi không có báo cáo kết quả chuyến công tác, đề xuất hình thức xử lý theo quy định. Báo cáo được gửi về thành phố trước ngày 15/12.
Thành phố cũng đề nghị các quận ủy, huyện ủy, thị ủy, đảng ủy tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý cán bộ, đảng viên theo phân cấp và xem xét việc đi công tác nước ngoài đối với cán bộ, đảng viên theo đúng quy định của Đảng.

Trước đó, ngày 27/4, UBND thành phố Hà Nội đã có văn bản về việc giảm họp, hạn chế đi công tác trong và ngoài nước để tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ năm 2009.
(Theo TTXVN)