Công ty TNHH Phần Mềm Siêu Ý Tưởng - Supersoft trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Quý công ty đến giải pháp, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Kính thưa Quý Công ty,

Chúng tôi với 15 năm kinh nghiệm chuyên về phát triển phần mềm ứng dụng, phần mềm quản lý, xây dựng hệ thống thương mại điện tử, xử lý các cơ sở dữ liệu lớn trên hệ thống mạng cục bộ (LAN) cũng như mạng diện rộng (WAN) và các giải pháp tổng thể về công nghệ thông tin.

Với sở trường như trên và mong muốn được đưa các ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh của Quý Công ty nhằm góp phần hiện đại hóa, công nghệ hoá theo một tiêu chí mới phù hợp với thời đại mới, thời đại của Công nghệ thông tin và toàn cầu hóa. Chúng tôi xin gửi đến Quý Công ty giới thiệu sơ bộ về HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ - CHẤM CÔNG - TIỀN LƯƠNG của Công Ty TNHH Phần Mềm Siêu Ý Tưởng SUPERSOFT bao gồm các phân hệ (module) như sau:

1. Hệ thống quản lý nhân sự - Supersoft NetHuman : Quản lý toàn bộ hồ sơ nhân sự từ phỏng vấn, sơ tuyển, tuyển dụng và hồ sơ chính thức theo luật lao động Việt Nam và chuẩn An Sinh Xã Hội quốc tế SA8000, quản lý và phân tích các báo cáo biến động nguồn nhân lực, quản lý các loại hợp đồng lao động (thời vụ, 1 năm, 2 năm, không thời hạn,…) và các chế độ chính khác,…2. Hệ thống tính lương tự động – Supersoft NetPayroll : Kế nối tự động với phần mềm chấm công, phần mềm nhân sự, phần mềm bán hàng (tính các khoảng lương, thưởng, phạt theo kết quả bán hàng so với kế hoạch bán hàng,..) từ đó tính lương tự động theo từng nhân viên, phòng ban,..theo các loại hình : lương doanh số, lương hệ số, lương khoán,..lương gián tiếp, lương sản phẩm,…và các khoản trích theo lương như : BHXH, BHYT, BH Thất Nghiệp,…

-> Các Phần mềm trên có thể chạy trên máy đơn (PC) hay mạng Client/Server (Khách/Chủ) với bất kỳ phiên bản Windows (Windows 2000/XP/VISTA/Win7)

-> Các phân hệ có khả năng hoạt động độc lập hay liên kết với nhau trên mạng.
-> Công nghệ xây dựng Phần mềm:
· Cơ sở dữ liệu: Microsoft SQL Server 2000/2005/2008/ Oracle
· Ngôn ngữ lập trình: Visual Basic 6.0 / VB.Net .
· Báo cáo dạng: MS Excel/ Crystal Report/….
· Mô hình lập trình: Mô hình 3 lớp (3-Tiered)-Interface/ Network/ Database.

---------------------------------------------[/b]
[/b]Mọi chi tiết xin hệ[/b]:[/b]
Nguyễn Trường Ngọc[/b]
Software Engineer ENG[/b]
Công Ty TNHH Phần Mềm Siêu Ý Tưởng – Supersoft[/b]
Address : 141/77/92 đường 13, phường 4, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh[/b][/b]
Tel:[/b] ( 848 ) - 54315535
Mobile:[/b] 0127 228 8081 (Liên hệ 24/24)
Email:[/b] ngocnt@supersofterp.com; mrngocsupersoft@gmail.com ; ntngoc1988@yahoo.com
Website:[/b]
www.supersofterp.com
Lưu ý:
- Giao hàng tận nơi.
- Cài đặt hướng dẫn tận tình.
- Cần là có ngay.
Sở hữu trí tuệ, Bằng sáng chế và Giấy phép
Các bằng đặc quyền sáng chế phần mềm, đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ duy nhất và các quyền cấp phép sử dụng đối với những sản phẩm vượt trội của mình.