Chuyên cung cấp sỉ và lẻ các loại Tổ Yến nguyên chất
Chi có tại web site www.okmua.vn
email : hung.khong@speedup.vn
Điện thoại : 0839976264
DĐ : 0937762239