GIỚI THIỆU PHẦN MỀM QUẢN LÝ KINH DOANH GAS - BẾP - NƯỚC UỐNG SSOFT

Quản lý hàng mượn vỏ.
Quản lý hàng cược vỏ.
Quản lý hàng khuyến mại.
Quản lý công đoạn sản xuất.
Quản lý hàng tồn kho.
Quản lý quỹ công nợ.
Quản lý quỹ tiền mặt.
Quản lý khách hàng.
Quản lý doanh thu và lợi nhuận.

1.Quản lý hàng mượn vỏ.
Quản lý từ tổng hợp tới chi tiết hàng mượn của các nhà cung cấp.
Hàng cho khách hàng mượn.
Hàng đã mượn của các nhà cung cấp, hàng đã trả lại cho các nhà cung cấp.
Hàng đã cho khách hàng mượn, hàng đã nhận trả của các khách hàng mượn.
Thiết lập báo cáo từ tổng hợp tới chi tiết.
Công nợ hàng mượn của các nhà cung cấp mà ta còn nợ, công nợ hàng mượn của các khách hàng mà ta cho mượn.
Trả lời được các câu hỏi về quản lý như:
Hiện nay tôi còn phải trả bao nhiêu mặt hàng mượn từ phía nhà cung cấp, là những mặt hàng nào, của nhà cung cấp nào.v
Tôi phải đòi bao nhiêu hàng mượn, là mặt hàng nào, của khách hàng nào.v
2. Quản lý hàng cược vỏ.
Quản lý từ tổng hợp tới chi tiết hàng và tiền cược vỏ của các nhà cung cấp.
Hàng và tiền cho khách hàng cược vỏ.
Thiết lập các báo cáo tổng hợp tới chi tiết.
Hàng đã cược của các nhà cung cấp, hàng đã trả lại cho các nhà cung cấp.
Hàng đã cho khách hàng cược, hàng đã nhận trả của các khách hàng cược.
Thiết lập báo cáo từ tổng hợp tới chi tiết.
Công nợ hàng cược và tiền cược của các nhà cung cấp mà ta còn nợ, công nợ hàng cược và tiền cược của các khách hàng mà ta cho cược.
Trả lời được các câu hỏi về quản lý như:
Hiện nay tôi còn bao nhiêu mặt hàng và tiền cược từ phía nhà cungv cấp, là những mặt hàng nào bao nhiêu tiền, của nhà cung cấp nào.
Tôi phải đòi bao nhiêu hàng và trả bao nhiêu tiền, là mặt hàng và bao nhiêu tiền, của khách hàng nào.v

3. Quản lý hàng khuyến mại.
Quản lý từ tổng hợp tới chi tiết hàng được lấy và đã lấy khuyến mại từ nhà cung cấp.
Hàng phải trả và đã trả khuyến mại cho khách hàng. ở đây hàng được lấy khuyến mại của nhà cung cấp và phải trả khuyến mại cho khách hàng có thể bằng hàng, bằng tiền.
Thiết lập các báo cáo tổng hợp tới chi tiết.
Hàng đã lấy, được lấy khuyến mại từ nhà cung cấp, bằng hàng, bằng tiền.
Hàng đã trả, phải trả khuyến mại cho khách hàng bằng hàng, bằng tiền.
Thiết lập báo cáo từ tổng hợp tới chi tiết.
Công nợ hàng khuyến mại còn được lấy của các nhà cung cấp còn nợ ta, công nợ hàng khuyến mại phải trả cho khách hàng mà ta nợ.
Trả lời được các câu hỏi về quản lý như:
Hiện nay tôi còn được lấy bao nhiêu hàng khuyến mại, là những mặt hàng nào, của nhà cung cấp nào.v
Tôi phải trả bao nhiêu hàng khuyến mại, là mặt hàng nào, cho khách hàng nào.v
4. Quản lý công đoạn sản xuất.
Quản lý các công đoạn sản xuất, hàng hàng tồn là bán thành phẩm, là thành phẩm, hay nguyên vật liệu.
Cho phép định nghĩa các lệnh sản xuất của các thành phẩm.
Quản lý từ tổng hợp tồn của các thành phẩm, bán thành phẩm tới chi tiết sản xuất. Trả lời được các câu hỏi sản xuất như :
Hiện nay tôi tồn bao nhiêu bán thành phẩm ở trên công đoạn sản xuất nào, có bao nhiêu thành phẩm, nguyên vật liệu .v
5. Quản lý hàng tồn kho.
Quản lý từ tổng hợp tới chi tiết các mặt hàng xuất kho, nhập kho theo các hình thức cụ thể: Xuất bán, Xuất khuyến mại, xuất cho mượn, xuất trả mượn, xuất nội bộ, Nhập mua, nhập khuyến mại, nhập hàng trả mượn, nhập mượn hàng, nhập nội bộ … theo khách hàng, nhà cung cấp, nhân sự… Theo các khách hàng, nhà cung cấp, kho hàng và theo khoảng thời gian bất kỳ như: ngày, kỳ, quý, tháng, năm.
Quản lý từ tổng hợp tồn của các mặt hàng tới chi tiết xuất nhập tồn và thiết lập thẻ kho cho các hình thức xuất nhập.
Trả lời được các câu hỏi về quản lý như:
Doanh thu, lợi nhuận theo khách hàng, nhà cung cấp, mặt hàng, nhómv mặt hàng, nhóm khách hàng, nhóm nhà cung cấp, theo nhân viên bán hàng theo khoảng thời gian bất kỳ. Trong ngày, trong tháng, trong quý, trong năm.
Cho phép quản lý ruột, vỏ GAS, Số ruột có vỏ đựng số vỏ không.v
Cho phép quy đổi doanh số ra Kg.v

6. Quản lý quỹ công nợ.
Quản lý từ tổng hợp công nợ của các khách hàng tới chi tiết công nợ của từng khách hàng cụ thể qua từng lần giao dịch theo một khoản thời gian bất kỳ như: ngày, kỳ, quý, tháng, năm.
Quản lý từ tổng hợp công nợ của các nhà cung cấp tới chi tiết công nợ của từng nhà cung cấp cụ thể qua từng lần giao dịch trong một khoảng thời gian bất kỳ như: ngày, kỳ, quý, tháng, năm.
Trả lời các câu hỏi quản lý về doanh thu, lợi nhuận, công nợ theo khách hàng, nhà cung cấp, nhóm khách hàng, nhóm nhà cung cấp, theo nhân viên bán hàng theo khoảng thời gian bất kỳ. Trong ngày, trong tháng, trong quý, trong năm.

7. Quản lý quỹ tiền mặt.
Quản lý từ tổng hợp tới chi tiết thu chi theo từng lý do thu, lý do chi, từng khách hàng, từng nhà cung cấp, từng nhân sự, từng phiếu thu chi theo một khoảng thời gian bất kỳ như: ngày, kỳ, quý, tháng, năm.
Trả lời các câu hỏi quản lý như quỹ tiền mặt, ngân hàng .. hiện có bao nhiêu.
8. Quản lý lương vận chuyển.
Quản lý từ tổng hợp luơng vận chuyển của các nhân sự tới chi tiết vận chuyển của từng nhân sự theo từng mặt hàng hoặc từng mã vận chuyển cụ thể. Báo cáo tổng hợp lương tháng, năm của các nhân sự hoặc từng nhân sự.
9. Quản lý khách hàng.
Quản lý và tra cứu(Tìm kiếm) thông tin các khách hàng theo: Mã, tên, điện thoại, địa chỉ, mã số thuế, số tài khoản, nhóm khách hàng, công nợ tiền mua hàng, công nợ hàng khuyến mại, công nợ hàng mượn.
10. Quản lý doanh thu, lợi nhuận.
Quản lý doanh thu và lơị nhuận đơn vị, từng nhân viên kinh doanh, khách hàng. Cho phép xem doanh thu, lợi nhuận, công nợ của các khách hàng có tương xứng không.
11. Quản lý hiển thị số điện thoại gọi đến.
Quản lý các số điện thoại gọi đến, cho phép hiển thị số và tìm ra khách hàng gọi đến và đưa ra lần giao dịch gần nhất của khách hàng đó, khách hàng đó ở đâu và dùng loại hàng nào (Bình Gas nào), cho phép đặt chượt số của các số điện thoại không phải là của các khách hàng.
Hãy liên hệ với Ssoft để bạn có được sự tư vấn và 1 demo dùng thử ngay trong công việc.
- Chúng tôi phục vụ tất cả các tỉnh
Trân trọng !
Thông tin liên hệ.
------------------------------------------------------
CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM SSOFT VN
( VN SSOFT SOFTWARE TECHNOLOGY .,JSC )
Ms: Vũ Thu Gấm
Mobile : 0984716661
Email: gamvt.ssoft@gmail.com
YahooNick : ssoftpro01(online cả ngày)
Add : P308,N1B,KĐT Trung Hòa Nhân Chính,TX, HN
Tel/Fax : 04 3 9947283
Website : www.ssoft.vn