Phần Mềm Quản Lý Tài Sản Và Vật Tư Công Trình Ssoft Accounting 9.0
GIỚI THIỆU
Tài sản cố định thường chiếm một tỷ trọng lớn trong toàn bộ giá trị tài sản của một doanh nghiệp do đó chúng cũng có vai trò hết sức quan trọng trong hoạt động của đơn vị. Đối với doanh nghiệp nhỏ thì công việc đó hoàn toàn có thể thực hiện trên sổ sách hay bằng excel trên máy tính với mục tiêu quản quản lý hồ sơ tài sản và tính khấu hao. Tuy nhiên đối với các doanh nghiệp vừa và lớn có nhiều cơ sở với số lượng hàng nghìn tài sản đây lại là một vấn đề khá nan giải và việc giải quyết tốt bài toán quản lý này có thể mang lại cho doanh nghiệp những hiệu quả tài chính với giá trị rất lớn.
Ssoft Accounting 9.0 là một sản phẩm phần mềm chuyên phục vụ công tác quản lý tài sản cố định & công cụ dành cho các đơn vị doanh nghiệp vừa và lớn có hàng ngàn tài sản & trang thiết bị đặt tại nhiều chi nhánh, SSOFT đáp ứng hầu như mọi yêu cầu nghiệp vụ quản lý tài sản và giúp các doanh nghiệp theo dõi mọi biến động tài sản trong toàn đơn vị một cách tập trung và tức thời.

Phần mềm quản lý tài sản được xây dựng nhằm mục đích:

 • Quản lý toàn bộ vòng đời của tài sản (máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ) phục vụ cho quá trình xây dựng, phát triển các dự án của các doanh nghiệp
 • Quản lý vật tư hàng hóa theo một qui trình xuyên suốt từ khâu nhập hàng , xuất hàng cho đến khâu thống kê báo cáo và đánh giá tình hình tồn kho.
 • Cân đối được lượng vật tư hàng hóa tồn kho với kế hoạch sản xuất nhằm đưa ra quyết định kịp thời chính xác phục vụ cho hoạt động sản xuất và phân phối hàng hóa.
 • Tài sản sau khi mua về sẽ được đưa vào sử dụng phục vụ các công tác hoạt động của doanh nghiệp theo quy định chung của doanh nghiệp về quy trình quản lý tài sản.
 • Báo cáo thống kê theo tất cả các chỉ tiêu có trong cơ sở dữ liệu.

CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH
Quản lý danh mục dùng chung

  • Quản lý danh mục nhóm tài sản
  • Quản lý danh mục vật tư thiết bị
  • Quản lý danh mục kho
  • Quản lý danh mục đơn vị sử dụng
  • Quản lý danh mục đơn vị cung ứng
  • Quản lý danh mục báo cáo

Quản lý thông tin, lý lịch tài sản

  • Lập bảng cân đối thừa thiếu của tài sản
  • Quản lý tài sản

Quản lý điều chuyển tài sản

  • Cho phép người dùng thực hiện điều chuyển tài sản từ đơn vị này đến đơn vị khác; theo dõi quá trình điều chuyển tài sản

Quản lý hoạt động tài sản

  • Cho phép người dùng cập nhật các thông tin về hoạt động của tài sản, lưu quá trình hoạt động trong vòng đời của tài sản

Quản lý sửa chữa tài sản

  • Lập kế hoạch sửa chữa tài sản
  • Quản lý thông tin sửa chữa tài sản

Quản lý bảo dưỡng tài sản

  • Lập kế hoạch bảo dưỡng tài sản
  • Quản lý thông tin bảo dưỡng tài sản

Quản lý kiểm định tài sản

  • Cho phép người dùng thiết lập lại thông tin kiểm định tài sản trong quá trình quản lý hoạt động của tài sản và đưa ra kế hoạch kiểm định tài sản trong năm .

Quản lý bảo hiểm cho tài sản

  • Cho phép người dùng thiết lập lại thông tin bảo hiểm tài sản trong quá trình quản lý hoạt động của tài và đưa ra kế hoạch mua bảo hiểm tài sản trong năm.

Quản lý chi phí cho tài sản

  • Cho phép người dùng cập nhận các chi phí hoạt động của tài sản trong tháng, quí, năm, và tạo ra một bảng báo cáo chi phí hoạt động của tài sản theo tháng, quí hoặc năm..

Quản lý thanh lý tài sản.

  • Lập kế hoạch thanh lý tài sản
  • Quản lý thông tin thanh lý tài sản

Quản lý vật tư thiết bị

  • Lập bảng cân đối thừa thiếu vật tư thiết bị
  • Quản lý phiếu nhập kho
  • Quản lý phiếu xuất kho
  • Quản lý thẻ kho
  • Kiểm tra vật tư phụ tùng cấp cho tài sản
  • Lập các báo cáo quản lý

Lập các báo cáo nghiệp vụ

  • Báo cáo tổng hợp Xe máy thiết bị
  • Báo cáo chi tiết kiểm kê TSCĐ theo đơn vị sử dụng.
  • Báo cáo chi tiết kiểm kê TSCĐ toàn Công ty
  • Sổ tổng hợp Xe máy, Thiết bị
  • Báo cáo sản lượng thực hiện của Xe máy, thiết bị
  • Báo cáo tổng hợp chi phí phục vụ hoạt động của Xe máy, Thiết bị
  • Báo cáo thanh lý tài sản.
  • Báo cáo tăng giảm tài sản trong kỳ
  • Báo cáo kế hoạch sửa chữa lớn Xe máy, Thiết bị
  • Báo cáo thực hiện kế hoạch sửa chữa lớn Xe máy, Thiết bị
  • Báo cáo chi phí vật tư, phụ tùng cho công tác bảo dưỡng sửa chữa theo các dự án đầu tư.
  • Báo cáo chi phí vật tư, phụ tùng ứ đọng
  • Báo cáo chi tiết kiểm kê vật tư phụ tùng
  • Báo cáo tổng hợp vật tư phụ tùng tồn kho
  • Báo cáo tổng hợp vật tư phụ tùng nhập kho trong kỳ
  • Báo cáo tổng hợp vật tư phụ tùng xuất kho trong kỳ cho từng đối tượng
  • Báo cáo chi tiết chi phí phụ tùng phục vụ công tác Bảo dưỡng, sửa chữa Xe máy, Thiết bị
  • Báo cáo tổng hợp chi phí phục vụ bảo dưỡng sửa chữa của Xe máy, Thiết bị toàn Công ty
  • Báo cáo tổng hợp vật tư, phụ tùng
  • Báo cáo tổng hợp chi phí phục vụ hoạt động của Xe máy, Thiết bị tại các công trình
  • Kế hoạch sửa chữa bảo dưỡng Xe máy, Thiết bị theo tháng, quý, năm
  • Kế hoạch kiểm định Xe máy, Thiết bị theo tháng, quý, năm
  • Kế hoạch mua bảo hiểm Xe máy, Thiết bị theo tháng, quý, năm
  • Báo cáo tổng hợp nhu cầu sử dụng xe máy thiết bị thi công theo tháng, quý, năm
  • Báo cáo hoạt động tài sản.

·Ssoft Accounting 9.0 cho phép kết xuất báo cáo ra EXCEL theo đúng mẫu báo cáo và gửi e-mail kết quả báo cáo ngay trong chương trình.
Tính mềm dẻo
Ssoft Accounting 9.0 cho phép nhiều lựa chọn khác nhau nhằm đáp ứng yêu cầu đặc thù của từng doanh nghiệp: lựa chọn hình thức ghi chép sổ sách kế toán, lựa chọn phương pháp kiểm kê hàng tồn kho (theo kê khai thường xuyên hoặc kiểm kê định kỳ), lựa chọn cách tính giá hàng tồn kho và tính tỷ giá ghi sổ (giá trung bình tháng, giá trung bình di động, giá đích danh, giá nhập trước xuất trước, giá giao dịch), có các trường thông tin tự do để người dùng tự định nghĩa sử dụng để quản lý theo các yêu cầu đặc thù…

Khả năng bảo mật
Ssoft Accounting 9.0 cho phép bảo mật bằng mật khẩu và phân quyền truy nhập chi tiết đến từng chức năng và công việc (đọc/sửa/xóa/tạo mới) trong chương trình cho từng người sử dụng.
Hãy liên hệ với Ssoft để bạn có được sự tư vấn và dùng ngay trong công việc.
Chúng tôi phục vụ tất cả các tỉnh
Trân trọng !
Thông tin liên hệ.
------------------------------------------------------
CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM SSOFT VN
( VN SSOFT SOFTWARE TECHNOLOGY .,JSC )
Ms: Vũ Thu Gấm
Mobile : 0984716661
Email gamvt.ssoft@gmail.com
YahooNick : ssoftpro01(online cả ngày)
Add : P308,N1B,KĐT Trung Hòa Nhân Chính,TX, HN
Tel/Fax : 04 3 9947283
Website : www.ssoft.vn