Phần mềm Tính năng:

* Nhanh chóng lấy mất tất cả các file và thư mục của hộp thư đến, Hộp thư đi, bản thảo, số điện thoại, dialled và số điện thoại cố định cuối dialled chi tiết được lưu trữ trong thẻ sim điện thoại di động.

* Dữ liệu truy công cụ có khả năng phục hồi các số liên lạc được lưu trong sổ điện thoại.

* Recover ICC-nhận dạng số, cung cấp dịch vụ tên, địa điểm, và số thẻ SIM IMSI.

* Cung cấp phục hồi thích hợp của tin nhắn văn bản, ghi chi tiết, vv cùng với tên, thời gian và ngày.

* File tiện ích phục hồi có thể dễ dàng vận hành bởi các kỹ thuật hay không kỹ thuật người.

Hệ thống tối thiểu:

Yêu cầu phần cứng

* Bộ xử lý: bộ vi xử lý Pentium hoặc cấp cao hơn

* RAM: tối thiểu 128 MB RAM

* Disk space: Tối thiểu 10 MB miễn phí không gian đĩa cứng

Hỗ trợ hệ điều hành

Hệ điều hành: Bất kỳ của hệ điều hành Windows, bao gồm Windows 7, Vista, XP, Server 2008, Server 2003, 2000 vv.

DOWNLOAD:
http://www.ziddu.com/download/713180...R.S.C.rar.html