Microsoft Office là phần mềm không thể thiếu cho mọi người, nhưng giá của nó khá đắt !
Không phải ai có điều kiện mua bản quyền, nên đành phải dùng sai luật bản quyền.
Nếu có tiền thì hãy mua nó.

Bản cài đặt này bao gồm các ứng dụng:
Microsoft Office Word 2007
Microsoft Office Excel 2007
Microsoft Office PowerPoint 2007
Microsoft Office Publisher 2007
Microsoft Office Access 2007
Microsoft Office Outlook 2007

Đây là bản volume license nên chỉ cần điền số CD Key (đã kèm theo bên dưới) mà không cần kích hoạt (activation)

File: en_office_professional_2007_cd_X12-42316.iso
Size: 458766336 bytes
MD5: 6F023D914A6CD025FAEA3A6228EBC6D0
SHA1: D91A9671D09F20EA397DEC7D29864548E8C808F8
CRC32: 26B590AE
CD Key đã có sẵn trong link bên dưới.

pass: www.update24h.com