Xe đa dụng


Biển chỉ VN mới có cả chất liệu lẫn ý nghĩa


Đố biết đi hay dừng


Rất thường ngày ở VN


Xe hành trình mang theo xe con đề phòng