Tóc đẹp sau khi hấp dầu


HẤP DẦU SUÔN MỀM KENRA deep conditioning smoothly repair 191GR GIÁ 179,000/CẶP.
LIÊN HỆ NHÂN VIÊN BÁN HÀNG KENRA HOẶC 0908 928 829 - 0902 873335Tóc sau khi duỗi
CẶP DUỖI KHỎE KENRA 191GR. CÔNG DỤNG DUỖI THẲNG TÓC NHƯ Ý MUỐN.GIÁ 129,000đ/cặp.
LIÊN HỆ NHÂN VIÊN BÁN HÀNG KENRA HOẶC 0908 928 829 - 0902 873335

Tóc sau khi uốn


CẶP UỐN LẠNH CAO CẤP KENRA (SỐ 1 VÀ SỐ 2) 191GR. GIÁ 124,000Đ/CẶP


LIÊN HỆ NHÂN VIÊN BÁN HÀNG KENRA HOẶC 0908 928 829 - 0902 873335