Cuộc sống thật nhàm chán...
...Một ngày, ông quyết định thay đổi con người mình...
Áo + Mũ : Thằng cả đâu, đưa tao mượn cái áo và cái mũ mày vẫn mặc đi làm nào !
Quần: Con vợ thằng cả đâu, mày đưa tao cái quần mày vẫn mặc lúc đi ngủ đây!
Bốt chân: Con hai đâu, lôi cái bốt chân đen đen của mày ra đây tao mượn. Làu bàu cái gì, cứ mang ra đây !
Găng tay: Bà nó ơi, cái găng tay này bà giặt chưa, tui lấy dùng nhé !
Xe: Thằng cả đâu, mày dắt cái xe của con mày ra đây tao coi nào...
...

Ồh, được đấy, đúng là Rân Chơi !