Cùng với sự kiện Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam sẽ được tổ chức vào 1/12, Hội nghị Nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam năm 2009 (CG 2009) cũng sẽ diễn ra vào ngày 3-4/12 tại Hà Nội.
Hội nghị CG 2008. Ảnh: PV
Đề nghị về việc tổ chức 2 sự kiện trên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư vào đầu tháng 12 tới đã được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho phép thực hiện.
Thủ tướng cũng giao Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Tư pháp chủ trì làm việc với các Nhà tài trợ (trước khi tổ chức Hội nghị CG) các vấn đề liên quan đến việc ban hành danh mục các lĩnh vực cá nhân được thành lập tổ chức khoa học và công nghệ.
Hội nghị CG giữa kỳ là Diễn đàn để trao đổi ý kiến giữa Chính phủ và cộng đồng các nhà tài trợ về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, đánh giá lại việc thực hiện các cam kết viện trợ tại Hội nghị CG năm trước cũng như các biện pháp phối hợp giữa Chính phủ và các nhà tài trợ nhằm nâng cao hiệu quả viện trợ.
Trước đó, tại Hội nghị giữa kỳ không chính thức CG 2009 diễn ra ngày 8/6 tại Đăk Lăk, các nhà tài trợ đã cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam và đánh giá cao quản lý kinh tế vĩ mô của Chính phủ Việt Nam.
Còn cách đây 1 năm, tại Hội nghị CG 2008, trong bối cảnh các quốc gia trên thế giới đều gặp nhiều khó khăn do khủng hoảng kinh tế thế giới, các nhà tài trợ cam kết hỗ trợ cho Việt Nam 5,014 tỷ USD.
(Theo website Chính phủ)