Báo Tiền Phong số 237 ngày 25/8/2009, bài Náo động ở Bệnh viện Tây Đô có viết “kiểm tra hóa đơn trả tiền hệ thống máy cộng hưởng từ, phát hiện trả thừa 821.875.000 đồng”.
Ông Diệp Thanh Bình gửi đến báo Tiền Phong một phụ lục hợp đồng để chứng minh do sự điều chỉnh giá, không phải trả tiền thừa, tuy nhiên văn bản này có dấu hiệu làm giả.
Bệnh viện đa khoa Tây Đô - Ảnh: Sáu Nghệ
Ngày 20/10/2006, Bệnh viện Tây Đô ký Hợp đồng cung cấp thiết bị y tế với Cty TNHH Thiết bị y tế Việt Nhật (địa chỉ tầng 12, tháp B, Vincom, 191 Bà Triệu, Hà Nội).
Đại diện Bệnh viện Tây Đô là Giám đốc Trần Thị Thu Vân, vợ của ông Diệp Thanh Bình và đại diện Cty TNHH Thiết bị y tế Việt Nhật là Giám đốc Lê Văn Hướng. Nội dung, Bệnh viện Tây Đô mua năm hệ thống thiết bị y tế, trị giá 848.600 USD, trong đó có hệ thống máy cộng hưởng từ giá 580.000 USD.
Đổi ra tiền Việt, theo tỷ giá lúc đó, hệ thống máy cộng hưởng từ giá 9.280.000.000 đồng. Ngày 1/11/2007, Cty TNHH Thiết bị y tế Việt Nhật ra hóa đơn thu của bệnh viện 10.101.875.000 đồng cho hệ thống máy cộng hưởng từ, thừa 821.875.000 đồng.
Ông Diệp Thanh Bình đưa ra Phụ lục hợp đồng cung cấp thiết bị y tế ngày 15/1/2007, do ông ký với Giám đốc Lê Văn Hướng. Trong đó, giá của hệ thống máy cộng hưởng từ được điều chỉnh lên 625.000 USD. Theo tỷ giá, đổi ra tiền Việt khớp với hóa đơn trả tiền.
Nhưng phụ lục hợp đồng có dấu hiệu làm giả ở con dấu của bệnh viện mang dòng chữ Cty TNHH Bệnh viện Tây Đô, được đóng lên chữ ký ông Bình.
Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở KH - ĐT TP Cần Thơ cấp, từ ngày 16/11/2006 đến trước ngày 7/6/2007, bệnh viện có tên là Cty TNHH Bệnh viện Chợ Rẫy - Tây Đô và dấu của bệnh viện được khắc đầy đủ như vậy.
Từ ngày 7/6/2007, dấu của bệnh viện mới bỏ chữ Chợ Rẫy. Căn cứ con dấu, có thể thấy, phụ lục hợp đồng ghi ngày 15/1/2007 mà đóng dấu Cty TNHH Bệnh viện Tây Đô là không phù hợp.
Trong đơn gửi báo Tiền Phong, ông Bình viết: “Chúng tôi xin nộp kết luận của thanh tra Cục Thuế TP Cần Thơ (...) để chứng minh không có gian lận, tư túi, trả thừa 821.875.000 đồng”.
Kèm theo Biên bản kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế của Cty TNHH Bệnh viện Tây Đô, do ông Huỳnh Văn Trung, Phó trưởng phòng Thanh tra Cục Thuế làm Trưởng đoàn, ký ngày 6/10/2009. Trong biên bản, Đoàn kiểm tra coi phụ lục hợp đồng như một văn bản hợp pháp, không phát hiện được dấu hiệu làm giả.
Chín thành viên góp vốn lớn của Bệnh viện Tây Đô gửi đơn cho Trưởng ban Phòng chống tham nhũng TP Cần Thơ, tố cáo ông Trần Thanh Phương - Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh của Sở KH&ĐT TP Cần Thơ “tiếp tay vợ chồng ông Diệp Thanh Bình và bà Trần Thị Thu Vân thay phiên nhau lừa đảo những người góp vốn”.
Trưởng ban Phòng chống tham nhũng, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, Trần Thanh Mẫn cho PV Tiền Phong biết, đã chỉ đạo kiểm tra để xử lý.

Sáu Nghệ