Bưởi hồ lô, Dưa hấu hồ món quà ý nghĩa cho ngày tết!!!

Truy cập web để biết thêm chi tiết http://buoiholo.divivu.com
Liên hệ Phụng sđt:0988805831
Hoặc Trang sđt: 0935040338

BƯỞI LOẠI IV

- Trên vỏ trái không có chữ “Tài” và “Lộc” hoặc nổi mờ hai bên
-Trọng lượng 1,0kg-2kg/1 trái
- Trái bưởi có cành nhánh
- Giá bán: 450.000 -500.000 đồng/cặp HOT HOT HOT

BƯỞI LOẠI III

- Trên vỏ trái có chữ “Tài” và “Lộc” nổi hai bên
-Trọng lượng 1,0kg-1,2kg/1 trái
- Trái bưởi có cành nhánh
- Giá bán: 600.000 đồng/cặp HOT HOT HOT

BƯỞI LOẠI II

- Trên vỏ trái có chữ “Tài” và “Lộc” nổi hai bên
-Trọng lượng 1,2kg-1,4kg/1 trái
- Trái bưởi có cành nhánh
- Giá bán: 850.000 đồng/cặp HOT HOT HOT


BƯỞI LOẠI I

- Trên vỏ trái có chữ “Tài” và “Lộc” nổi hai bên
-Trọng lượng 1,5kg-1,8kg/1 trái
- Trái bưởi có cành nhánh
- Giá bán: 1,100.000 đồng/cặp HOT HOT HOT

BƯỞI LOẠI ĐẶC BIỆT

- Trên vỏ trái có chữ “Tài” và “Lộc” nổi hai bên
-Trọng lượng 2kg/1 trái
- Trái bưởi có cành nhánh

- Giá bán: 1,400.000 đồng/cặp HOT HOT HOT
BƯỞI ĐẶC BIỆT(Giống bưởi Hường Hồng chỉ có khoảng 20-30 cặp trên toàn quốc) VIP VIP VIP


TRỌNG LƯỢNG 1 CẶP 4,5KG TRỞ LÊN
- Trên vỏ nổi rõ chữ “Tài” và “Lộc” ở hai bên
- Trái bưởi có cành nhánh
- Hàng Tuyển Trên 2,2kg/1 trái
- Giá bán: 1,900.000 đồng/cặp HOT HOT HOT

GÍA BÁN CÓ THỂ THAY ĐỔI VÀO CẬN TẾT
DƯA HẤU HOÀNG KIM HỒ LÔ (VỎ VÀNG RUỘT ĐỎ) LOẠIĐẶC BIỆT
- Trọng lượng trên 3 kg/ 1 trái
- Giá bán:
+ Dưới 10 cặp: 2.850.000 đồng/ cặp
DƯA HẤU HOÀNG KIM (VỎ VÀNG RUỘT ĐỎ) LOẠI I
- Trọng lượng 2,5 - 3 kg/ 1 trái
- Giá bán:
+ Dưới 10 cặp: 2.650.000 đồng/ cặp
DƯA HẤU HOÀNG KIM (VỎ VÀNG RUỘT ĐỎ) LOẠI II
- Trọng lượng 2 – 2,5 kg/ 1 trái
- Giá bán:
+ Dưới 10 cặp: : 2.450.000 đồng/ cặp
DƯA HẤU HOÀNG KIM (VỎ VÀNG RUỘT ĐỎ) LOẠI III
- Trọng lượng 1,5 - 2 kg/ 1 trái
- Giá bán:
+ Dưới 10 cặp: : 2.100.000 đ/ 1 cặp
Thông tin chiếc khấu

Quý khách hàng mua từ 2-5 cặp chiết khấu 5%
Quý khách hàng mua từ 5-10 cặp chiết khấu 8%
Quý khách hàng mua từ 10-20 cặp chiết khấu 12%
Quý khách hàng mua trên 20 cặp chiết khấu 20%
Tag: Buoi ho lo | Hoa qua tet | Buoi tai loc