Tư thế này khó hiểu quá!
Chị này vừa “shoot” vừa nhảy đấy nhá!
Đại ca này chắc trong Thiếu Lâm Tự giải nghệ đây!
Lòi tòi hết cả ra ồi, bác ơi!