Phần mềm nhân sự chấm công tính lương hoàn toàn miễn phí rất hữu ích cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Link Download:
http://www.vietinsoft.com/download.aspx
http://forum.bkav.com.vn/showthread.php?t=951
http://www.quantrimang.com.vn/downlo...-mien-phi.aspx
http://www.vnecon.com/showthread.php?t=30234
http://phanmem.vietnamwebsite.net/read.php?763
http://forum.livesupport.vn/showthread.php?t=6008