Là ch Doanh Nghip bn mun:
- Bài viết ca bn xut hin trên hàng nghìn website cùng lúc
- Thương hiu ca bn luôn là mt trong nhng li gi ý đu tiên ca Google.
- Bn mun tăng doanh s kinh doanh, tăng s lượng khách hàng
- Thương hiu ca bn được và xut hin ti nhng th trường tim năng.
- Chi phí Marketing thp, thi gian thc hin ngn, tiết kim chi phí nhân lc mà mang li hiu qu cao.
- Kim soát và đánh giá chính xác mc đ hiu qu ca các chiến lược kinh doanh.

Vi Giao din thân thin d s dng bng tiếng Vit, ch bng mt ln click chut Phn mm đăng tin giúp bn:
- Tiết kim thi gian, đa dng hình thc qung cáo sn phm dch v
- T đng đăng ký tài khon đăng nhp theo danh sách din đàn bn la chn.
- Vượt qua câu hi bo mt và mã an ninh captcha khi đăng tin, up tin
- Phn mm đăng tin đơn gin, d s dng vi người mi bt đu.
- Đăng tin sn phm nhanh chóng ch trong vài giây.
- Ch đng v thi gian đăng qung cáo mi, s lượng din đàn, ni dung qung cáo.
- Phn mm post bài s giúp bn kim soát thi gian làm mi tin qung cáo.
- Thông tin sn phm luôn được cp nht ti trang đu ca các din đàn.
- Được báo cáo chi tiết v phn hi ca người dùng trên tng din đàn qua e-mail.

Quà tng kèm khi mua Phn mm đăng tin ti bt kỳ thi đim nào:

1. Phn mm to nick t đng
2. Phn mm gi email t đng, có th gi hàng nghìn mail/gi.
3. Phn mm quét email t website/forum.
4. Phn mm check rank ca các Forum/website
5.List 6.300 trang forum rao vt
6.Danh sách các trang din đàn có rank cao
7. Danh sách các trang din đàn đã có sn link chuyên mc
8. Gim ngay 20% khi mua ln 2 phn mm đăng tin!
9.Bn quyn sn phm được dùng mãi mãi, update free khi có phiên bn mi.
10. H tr khách hàng to trang website min phí, blog v tinh trên các trang web có th hng được google cho đim 9,10
Liên h vi chúng tôi đ được tư vn Marketing Online hiu qu nht!
iNET Corporation
B phn tư vn: 04-37931188 Ex 500
Ms Hng: 0904885057
Yahoo: inet_kinhdoanh
129 Phan Văn Trường, Cu Giy, Hà Ni
Website: http://forumposter.inet.vn/

Phn mm đăng tin | Phn mm đăng tin hàng lot | Phn mm post bài | Phn mm đăng tin rao vt | Phn mm qung cáo | Phn mm marketing | Forum poster