niên giám thống kê 2011-2012, mới nhất, nien giam thong ke năm 2011-2012
NIÊN GIÁM THỐNG KÊ NĂM 2010, MỚI NHẤT


•Tác giả: Tổng cục thống kê
• Nhà xuất bản:Thống kê
• Số trang: 831
• Kích thước: 17x24,5
• Trọng lượng: 2500 g
• Giá bán: 395.000 đ tiết (kiệm 25.000 đồng)
• Năm xuất bản: 2011

NIÊN GIÁM THỐNG KÊ 2010 - SONG NGỮ ANH VIỆT
Niên giám Thống kê năm 2010 do Tổng cục Thống kê xuất bản, cung cấp những số liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát động thái và thực trạng kinh tế- xã hội của cả nước, của các vùng và địa phương.
Tóm tắt nội dung
MỤC LỤC - CONTENTS

+ Đơn vị hành chính, dân số và lao động
Administrative units, population and labour

+ Tài khoản quốc gia
National accounts

+ Đầu tư
Investment

+ Doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh cá thể
Enterprise and individual business establishment

+ Nông, lâm nghiệp và thủy sản
Agriculture, forestry and fishing

+ Công nghiệp
Industry

+ Thương mại, giá cả và du lịch
Trade, price and tourism

+ Vận tải và bưu chính, viễn thông
Transport and postal services, telecommunications

+ Giáo dục, y tế và mức sống dân cư
Education, health and living standard