Đây là vấn đề mà nhiều bạn chưa nắm rõ hoặc còn hiểu mập mờ về các chức năng Addon Domain(s)Parked Domain(s) trong Cpanel (control panel). Hôm nay mình sẽ giải thích sự khác biệt giữa 2 chức năng này để các bạn có thể hiểu và phân biệt và sử dụng một cách phù hợp.

Trong WebHost Manager (WHM) của Cpanel, mỗi hosting account (tài khoản hosting) được create (tạo ra) luôn kèm theo một domain gọi là domain gốc (maindomain) của host. Khi bạn muốn thêm domain chạy chung với host đó thì bạn phải dùng đến chức năng Addon Domain hoặc Parked Domain (tùy theo trường hợp).


1. Addon Domain: Là add thêm domain (tên miền) mới vào chạy chung với host của domain gốc và domain được add thêm này sẽ chạy khác cấu trúc file/folder với domain gốc. Khi một domain được add qua chức năng Addon Domain thì sẽ có một subdomain dạng subname.domain_goc.com (domain gốc) được tạo ra kèm theo một folder tương ứng. Do đó với 1 domain được add qua chức năng Addon Domain thì bạn có thể chạy dữ liệu tương ứng theo URL dạng:
*Lưu ý: URL chạy dữ liệu từ lần thứ 2 trở đi còn phụ thuộc vào phần config URL của mã nguồn mà domain gốc sử dụng và trường hợp chạy subdomain của domain gốc còn phụ thuộc vào DNS Record của domain gốc đó. Nếu domain sử dụng dịch vụ Dynamic DNS thì subdomain active hay không còn phụ thuộc và A Record hoặc CNAME Record của subdomain đó đang trỏ đến đâu. Ngoài ra với cpanel 11 + theme x3 có thêm chức năng config folder tương ứng với subname nằm ngang hàng với folder gốc public_html để bạn không chạy được URL của domain được dạng dạng *http://submame.docmain_goc.com và *http://domain_goc.com/subname/.


VD: Mình có domain vechai.vn là domain gốc cho 1 tài khoản hosting mà mình đang sử dụng. Domain mình cần add thêm để dùng chung với host này qua chức năng Addon Domainphimhd.vn với tên subdomain và folder tương ứng là phimhd.vn. Khi đó dữ liệu cần chạy của phimhd.vn có thể chạy qua các URL sau: (Lưu ý: Chỉ là ví dụ, URL bên dưới không active).
  • *http://www.phimhd.vn
  • *http://phimhd.vechai.vn
  • *http://www.vechai.vn/phimhd/
*Kết luận: Domain được add qua chức năng Addon Domain trong Cpanel và domain gốc có thể chạy chung một host (gói host) với 2 loại dữ liệu (mã nguồn) và URL độc lập với nhau.

2. Parked Domain: Là add thêm domain mới vào chạy chung với host của domain gốc và domain được add thêm này sẽ chạy chung cấu trúc file/folder với domain gốc. Khi một domain được add qua chức năng Parked Domain thì domain được add và domain gốc sẽ chạy chung dữ liệu với 2 URL khác nhau. Tuy nhiên URL chạy dữ liệu từ lần thứ 2 trở đi còn phụ thuộc vào phần config URL của mã nguồn mà domain gốc sử dụng.

*Kết luận: Domain được add qua chức năng Parked Domain trong Cpanel và domain gốc sẽ chạy chung một host (gói host) với cùng cấu trúc file/folder (chung dữ liệu) và URL có thể (hoặc không) độc lập với nhau.

Ngoài ra với Parked Domain các bạn có thể tùy biến cho domain được add dùng như là Addon Domain đó được xem là giải pháp dùng nhiều domain trên 1 host.

Trên đây mình đã giới thiệu và giúp các bạn phân biệt giữa 2 chức năng Addon Domain(s)Parked Domain(s) trong Cpanel (control panel). Hy vọng các bạn đã hiểu rõ và dùng đúng trường hợp khi add thêm domain dựa vào 2 chức năng này.

St