SÁCH BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VÀ HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG, TRỢ CẤP, PHỤ CẤP, THANG BẢNG LƯƠNG, BẢO TRỢ XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM XÃ HỘI MỚI NHẤT


bộ luật lao động, bo luat lao dong, luật lao động mới nhất, luật ld mới

• Mã sách: 6788
•Tác giả: Bộ Lao Động- Thương Binh Xã Hội
• Nhà xuất bản: Lao động
• Số trang: 503
• Kích thước: 20x28
• Trọng lượng: 1700 g
• Giá bìa: 325.000
• Giá bán: 325.000 đ
• Năm xuất bản: Quý III/2011


BỘ LUẬT LAO ĐỘNG
VÀ HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG, TRỢ CẤP, PHỤ CẤP, THANG BẢNG LƯƠNG, BẢO TRỢ XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM XÃ HỘI MỚI NHẤT
Nhà xuất bản lao động phát hành cuốn sách "BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VÀ HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG, TRỢ CẤP, PHỤ CẤP, THANG BẢNG LƯƠNG, BẢO TRỢ XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM XÃ HỘI MỚI NHẤT"
Nội dung của cuốn sách bao gồm:

Phần thứ nhất. Bộ Luật lao động đã được sửa đổi, bổ sung và các văn bản mới hướng dẫn thi hành;

Phần thứ hai. Chế độ mới nhất về điều chỉnh tiền lương tối thiểu – tiền thưởng và trợ cấp đối với người lao động;

Phần thứ ba. Chế độ mới về điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;

Phần thứ tư. Chế độ mới nhất về quản lý lao động và tiền lương, thang bảng lương trong doanh nghiệp;

Phần thứ năm. Chế độ chính sách mới đối với người lao động trong doanh nghiệp;

Phần thứ sáu. Hướng dẫn mới nhất về công tác an toàn lao động và vệ sinh lao động;

Phần thứ bảy. Hướng dẫn mới nhất về chế độ bảo hiểm y tế;

Phần thứ tám. Hướng dẫn mới nhất về chế độ bảo hiểm xã hội – bảo hiểm thất nghiệp;

Phần thứ chín. Chính sách mới nhất về trợ giúp đối tượng bảo trợ xã hội.


Liên hệ: 0926 98 58 68
TRUNG TÂM SÁCH HÀ NỘI
http://www.boluatlaodong.org
Giao sách tận nơi trên toàn quốc
Có hóa đơn đỏ
Miễn phí giao sách