BỘ LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2011, BỘ LUẬT LAO ĐỘNG CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG NĂM 2011 BỘ LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2011 (Áp dụng 1/05/2011)


• Mã sách: 12379
•Tác giả: Bộ Lao Động- Thương Binh Xã Hội
• Nhà xuất bản:Lao động
• Số trang: 500
• Kích thước: 20x28

• Trọng lượng: 1700 g
• Giá bìa: 299.000
• Giá bán: 299.000 đ
• Năm xuất bản: Quý II/2011
bộ luật lao động 2011, bo luat lao dong 2011

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG
CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG NĂM 2011


Nhằm kịp thời cung cấp các văn bản pháp luật mới nhất trong lĩnh vực nói trên, Nhà xuất bản Lao Động giới thiệu cuốn sách:
“BỘ LUẬT LAO ĐỘNG CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG 2011 HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT ĐIỀU CHỈNH TĂNG LƯƠNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ”.
Tháng 06-2011
Tiền lương và các chế độ chính sách đối với người lao động luôn là mối quan tâm hàng đầu của các cơ quan, doanh nghiệp và người lao động. Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 57/2011/NĐ-CP ngày 7-7-2011 Về chế độ phụ cấp công vụ;


Thông tư liên tịch 04/2011/TTLT-BNV-BTC ngày 6-5-2011 Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung từ ngày 01-5-2011 đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp;
Thông tư liên tịch 05/2011/TTLT-BNV-BTC ngày 6-5-2011 Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 1-5-2011 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP;
Nghị định 22/2011/NĐ-CP ngày ngày 4-4-2011, quy định mức lương tối thiểu chung, áp dụng từ ngày 01-5-2011;
Nghị định 23/2011/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàngtháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc;
Thông tư 13/2011/TT-BLĐTBXH ngày 27-4-2011 Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo;
Thông tư 12/2011/TT-BLĐTBXH NGÀY 26-4-2011 Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;
Thông tư 48/2011/TT-BTC ngày 8-4-2011 Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang; Nghị định 28/2011/NĐ-CP ngày 14-4-2011 Sửa đổi, bổ sung Danh mục doanh nghiệp không được đình công ban hành kèm theo Nghị định số 122/2007/NĐ-CP;

bộ luật lao động năm 2011
Nội dung cuốn sách gồm các phần quan trọng sau:
Phần thứ nhất. Bộ luật Lao động và các văn bản mới hướng dẫn thi hành;
Phần thứ hai. Quy định về hợp đồng lao động;
Phần thứ ba. Hướng dẫn mới về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế;
Phần thứ tư. Các quy định về điều chỉnh chính sách tiền lương NĂM 2011;
Phần thứ năm. Quy định mới về an toàn, vệ sinh lao động;
Phần thứ sáu. Lương hưu, trợ cấp và các chế độ chính sách khác;
Phần thứ bảy. Các văn bản hướng dẫn chế độ tiền lương mới và các quy định có
liên quan.