gà nhạn 4 tháng đang thay lông 350k
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
con điều 3 tháng có cũng đang thay lông 400k
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
2 con 650k
LH 0908222262