Giá cả mỗi nhà đăng ký tên miền lại khác nhau nhưng có một điểm nổi bật là giá tiền chuyền đổi nhà đăng ký tên miền luôn ở mức thấp. Nếu biết sử dụng điều này sẽ giúp chúng ta tiết kiệm chi phí duy trì tên miền trong thời buổi kinh tế khó khăn như sau:


Tôi làm phân tích trong ba nhà đăng ký tên miền: Godaddy.com, Moniker.com và Name.com:
  1. Chuyển tên miền về nhà đăng ký tên miền có giá thấp nhất (giá lần lượt là $6.99, $8.02 và $7.99): như vậy Godaddy là lựa chọn tốt nhất về mặt giá cả.
  2. Có một điều rắc rối xảy ra là khi chuyển sang Godaddy, các chức năng như chế độ riêng tư cho thông tin tên miền bị tính phí khá đắt (khoảng $6-8). Tuy nhiên, các bạn có thể khắc phục dễ dàng bằng cách:

  • Nếu đấy là tên miền bạn muốn sử dụng lâu dài, hãy gia hạn (với giá khuyến mãi) tại Godaddy đến mức tối đa 9 năm. Sau đấy chuyển tên miền về ngược lại Name.com (với phí $7.99) và bạn có đầy đủ chức năng cho 10 năm tới: miễn phí chế độ riêng tư cho thông tin tên miền, quản lý dns, chuyển hướng tên miền…
  • Nếu đấy là tên miền bạn không cần gia hạn dài thì lại tiếp tục chuyển đổi nhà đăng ký tên miền, điều này lúc nào cũng rẻ hơn so với gia hạn tên miền tại chính nhà đăng ký tên miền hiện tại.
Hãy thử làm phép tính nho nhỏ và bạn sẽ thấy mình tiết kiệm được một khoảng tiền rất lớn! Đặc biệt những người có lượng tên miền nhiều và có mục đích sử dụng chế độ riêng tư cho tên miền thì việc này sẽ tiết kiệm còn nhiều hơn nữa.