PDA

View Full Version : Lắp đặt camera ip tại Bình Dương, camera dò tìm, camera, camera bình phướcc: ( 0650 ) 3717 678 - 3717 679vienthongtientien.vn
12-05-2009, 04:32 PM
camera binh dương,lap dat camera ip,camera ip o binh duong,camera quan sát,camera chống trộm, camera dò tìm,vien thong tien tien,tiên tiến,camera,camera bình phướcc,sua chua camera,bao tri camera quan sat: ( 0650 ) 3717 678 - 3717 679 (http://Araovat.com/redirector.php?url=http://Araovat.com/redirector.php?url=http%253A%252F%252FAraovat.com% 252Fredirector.php%253Furl%253Dhttp%25253A%25252F% 25252FAraovat.com%25252Fredirector.php%25253Furl%2 5253Dhttp%2525253A%2525252F%2525252FAraovat.com%25 25252Fredirector.php%2525253Furl%2525253Dhttp%2525 25253A%252525252F%252525252FAraovat.com%252525252F redirector.php%252525253Furl%252525253Dhttp%252525 25253A%25252525252F%25252525252FAraovat.com%252525 25252Fredirector.php%25252525253Furl%25252525253Dh ttp%2525252525253A%2525252525252F%2525252525252FAr aovat.com%2525252525252Fredirector.php%25252525252 53Furl%2525252525253Dhttp%252525252525253A%2525252 52525252F%252525252525252FAraovat.com%252525252525 252Fredirector.php%252525252525253Furl%25252525252 5253Dhttp%25252525252525253A%25252525252525252F%25 252525252525252Fvienthongtientien.vn)

CÔNG TY VIỄN THÔNG Tiên Tiến
Đ/c: 1/75 Đại Lộ Bình Dương, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương ( gần KCN Vsip 1 )
CN: 159 QL 13, Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương
ĐT:(0650) 3717 677- 3717 678 - 3501 378 - Fax: (0650) 3717 679
Hotline: 0909 949119
Email : vienthongtientien@gmail.com ( info@vienthongtientien.vn)
Website: www.vienthongtientien.vn (http://Araovat.com/redirector.php?url=http://Araovat.com/redirector.php?url=http%253A%252F%252FAraovat.com% 252Fredirector.php%253Furl%253Dhttp%25253A%25252F% 25252FAraovat.com%25252Fredirector.php%25253Furl%2 5253Dhttp%2525253A%2525252F%2525252FAraovat.com%25 25252Fredirector.php%2525253Furl%2525253Dhttp%2525 25253A%252525252F%252525252FAraovat.com%252525252F redirector.php%252525253Furl%252525253Dhttp%252525 25253A%25252525252F%25252525252FAraovat.com%252525 25252Fredirector.php%25252525253Furl%25252525253Dh ttp%2525252525253A%2525252525252F%2525252525252FAr aovat.com%2525252525252Fredirector.php%25252525252 53Furl%2525252525253Dhttp%252525252525253A%2525252 52525252F%252525252525252FAraovat.com%252525252525 252Fredirector.php%252525252525253Furl%25252525252 5253Dhttp%25252525252525253A%25252525252525252F%25 252525252525252FAraovat.com%25252525252525252Fredi rector.php%25252525252525253Furl%25252525252525253 Dhttp%2525252525252525253A%2525252525252525252F%25 25252525252525252FAraovat.com%2525252525252525252F redirector.php%2525252525252525253Furl%25252525252 52525253Dhttp%252525252525252525253A%2525252525252 52525252F%252525252525252525252FAraovat.com%252525 252525252525252Fredirector.php%2525252525252525252 53Furl%252525252525252525253Dhttp%2525252525252525 2525253A%25252525252525252525252F%2525252525252525 2525252FAraovat.com%25252525252525252525252Fredire ctor.php%25252525252525252525253Furl%2525252525252 5252525253Dhttp%2525252525252525252525253A%2525252 525252525252525252F%2525252525252525252525252FArao vat.com%2525252525252525252525252Fredirector.php%2 525252525252525252525253Furl%252525252525252525252 5253Dhttp%252525252525252525252525253A%25252525252 5252525252525252F%252525252525252525252525252FArao vat.com%252525252525252525252525252Fredirector.php %252525252525252525252525253Furl%25252525252525252 5252525253Dhttp%25252525252525252525252525253A%252 52525252525252525252525252F%2525252525252525252525 2525252FAraovat.com%25252525252525252525252525252F redirector.php%25252525252525252525252525253Furl%2 5252525252525252525252525253Dhttp%2525252525252525 252525252525253A%2525252525252525252525252525252F% 2525252525252525252525252525252Fwww.vienthongtient ien.vn)

Công Ty Tiên Tiến là đơn vị duy nhất được Công An Bình Dương PC54 tín nhiệm cao trong các lỉnh vực: An Ninh Viễn Thông Điện Tửhttp://peupload.com/images/922file_vienthongtientien.jpg (http://Araovat.com/redirector.php?url=http://Araovat.com/redirector.php?url=http%253A%252F%252FAraovat.com% 252Fredirector.php%253Furl%253Dhttp%25253A%25252F% 25252FAraovat.com%25252Fredirector.php%25253Furl%2 5253Dhttp%2525253A%2525252F%2525252FAraovat.com%25 25252Fredirector.php%2525253Furl%2525253Dhttp%2525 25253A%252525252F%252525252FAraovat.com%252525252F redirector.php%252525253Furl%252525253Dhttp%252525 25253A%25252525252F%25252525252Fwww.vienthongtient ien.vn%25252525252F)

Các Giải Pháp của hệ thống camera quan sát:

http://peupload.com/images/1820909949119.jpg (http://Araovat.com/redirector.php?url=http://Araovat.com/redirector.php?url=http%253A%252F%252FAraovat.com% 252Fredirector.php%253Furl%253Dhttp%25253A%25252F% 25252FAraovat.com%25252Fredirector.php%25253Furl%2 5253Dhttp%2525253A%2525252F%2525252FAraovat.com%25 25252Fredirector.php%2525253Furl%2525253Dhttp%2525 25253A%252525252F%252525252FAraovat.com%252525252F redirector.php%252525253Furl%252525253Dhttp%252525 25253A%25252525252F%25252525252Fwww.vienthongtient ien.vn%25252525252F)

http://peupload.com/images/777iphone_control_1_.jpg (http://Araovat.com/redirector.php?url=http://Araovat.com/redirector.php?url=http%253A%252F%252FAraovat.com% 252Fredirector.php%253Furl%253Dhttp%25253A%25252F% 25252FAraovat.com%25252Fredirector.php%25253Furl%2 5253Dhttp%2525253A%2525252F%2525252FAraovat.com%25 25252Fredirector.php%2525253Furl%2525253Dhttp%2525 25253A%252525252F%252525252FAraovat.com%252525252F redirector.php%252525253Furl%252525253Dhttp%252525 25253A%25252525252F%25252525252Fwww.vienthongtient ien.vn%25252525252F)
Giải pháp trực tuyến xem qua điện thoại di động ( hổ trợ: wifi, 3G, GPRS ..): iphone, HTC, Nokia, Samsung....

http://peupload.com/images/271Lisheng.jpg (http://Araovat.com/redirector.php?url=http://Araovat.com/redirector.php?url=http%253A%252F%252FAraovat.com% 252Fredirector.php%253Furl%253Dhttp%25253A%25252F% 25252FAraovat.com%25252Fredirector.php%25253Furl%2 5253Dhttp%2525253A%2525252F%2525252FAraovat.com%25 25252Fredirector.php%2525253Furl%2525253Dhttp%2525 25253A%252525252F%252525252FAraovat.com%252525252F redirector.php%252525253Furl%252525253Dhttp%252525 25253A%25252525252F%25252525252Fwww.vienthongtient ien.vn%25252525252F)

http://peupload.com/images/291Icom.jpg (http://Araovat.com/redirector.php?url=http://Araovat.com/redirector.php?url=http%253A%252F%252FAraovat.com% 252Fredirector.php%253Furl%253Dhttp%25253A%25252F% 25252FAraovat.com%25252Fredirector.php%25253Furl%2 5253Dhttp%2525253A%2525252F%2525252FAraovat.com%25 25252Fredirector.php%2525253Furl%2525253Dhttp%2525 25253A%252525252F%252525252FAraovat.com%252525252F redirector.php%252525253Furl%252525253Dhttp%252525 25253A%25252525252F%25252525252Fwww.vienthongtient ien.vn%25252525252F)

http://peupload.com/images/921Giai_KHong_day.jpg (http://Araovat.com/redirector.php?url=http://Araovat.com/redirector.php?url=http%253A%252F%252FAraovat.com% 252Fredirector.php%253Furl%253Dhttp%25253A%25252F% 25252FAraovat.com%25252Fredirector.php%25253Furl%2 5253Dhttp%2525253A%2525252F%2525252FAraovat.com%25 25252Fredirector.php%2525253Furl%2525253Dhttp%2525 25253A%252525252F%252525252FAraovat.com%252525252F redirector.php%252525253Furl%252525253Dhttp%252525 25253A%25252525252F%25252525252Fwww.vienthongtient ien.vn%25252525252F)http://peupload.com/images/492Giai_phap_quang.jpg (http://Araovat.com/redirector.php?url=http://Araovat.com/redirector.php?url=http%253A%252F%252FAraovat.com% 252Fredirector.php%253Furl%253Dhttp%25253A%25252F% 25252FAraovat.com%25252Fredirector.php%25253Furl%2 5253Dhttp%2525253A%2525252F%2525252FAraovat.com%25 25252Fredirector.php%2525253Furl%2525253Dhttp%2525 25253A%252525252F%252525252FAraovat.com%252525252F redirector.php%252525253Furl%252525253Dhttp%252525 25253A%25252525252F%25252525252Fcamerabinhduong.co m.vn%25252525252F)

1. GIẢI PHÁP CAMERA CHO VĂN PHÒNG.
http://i1018.photobucket.com/albums/af306/sale_online10/camera/chovanphong2.jpg (http://vienthongtientien.vn/)


- Hệ thống này sẽ giúp bạn quản lý thực sự hiệu quả Văn phòng của mình.
- Dù bạn ở đâu cũng có thể giám sát được mọi hoạt động tại văn phòng
- Giám sát liên tục và đánh giá chính xác tinh thần làm việc của nhân viên
- Đảm bảo an ninh cho tài sản, và cơ sở vật chất tại Văn phòng dù bạn có mặt ở đó hay không.2. GIẢI PHÁP CAMERA CHO NHÀ XƯỞNG.http://i1018.photobucket.com/albums/af306/sale_online10/camera/Nhaxuong.jpg (http://vienthongtientien.vn/)


- Bạn là người trực tiếp quản lý điều hành sản xuất ?
- Dù bạn ở đâu cũng chỉ cần 1 động tác là có thể giám sát được mọi hoạt động của máy móc cũng như nhân viên tại ngay văn phòng của mình.Giám sát liên tục và đánh giá chính xác tinh thần làm việc của nhân viên
- Đảm bảo an ninh cho tài sản, và cơ sở vật chất tại công xưởng dù bạn có mặt ở đó hay không.


3. GIẢI PHÁP CAMERA CHO TÒA NHÀ.
http://i1018.photobucket.com/albums/af306/sale_online10/camera/chotoanha.jpg (http://vienthongtientien.vn/)

- Hệ thống này giúp bạn giám sát được mọi hoạt động ra vào của tòa nhà như những người bảo vệ chuyên nghiệp.

- Đảm bảo an ninh cho tòa nhà, các công việc được xử lý tại phòng điều khiển trung tâm hay thậm chí điều khiển từ xa thông qua mạng internet.

- Xem lại và phát hiện các hoạt động của toàn bộ tòa nhà sau khi xảy ra sự cố ngoài ý muốn bạn chưa phát hiện được tại thời điểm khi xảy ra sự cố đó.4. GIẢI PHÁP CAMERA CHO GIA ĐÌNH.http://i1018.photobucket.com/albums/af306/sale_online10/camera/giamsattuxa03.jpg (http://vienthongtientien.vn/)

http://i1018.photobucket.com/albums/af306/sale_online10/camera/giamsatnoibo2.jpg (http://vienthongtientien.vn/)- Hệ thống này sẽ giúp bạn an tâm công tác thực sự hiệu quả cho dù bạn có ở bất kỳ nơi đâu.
- Dù bạn ở đâu cũng có thể giám sát được mọi hoạt động tại căn hộ của mình
- Đảm bảo an ninh cho tài sản, và cơ sở vật chất tại nhà cho dù bạn có mặt ở đó hay không


PHƯƠNG ÁN TRIỂN KHAI

Phương án 1: Dùng máy tính để ghi lại hình ảnh và truyền hình ảnh qua Internet
Các thiết bị cần thiết:
1-Camera quan sát.
2-Máy tính để bàn có gắn card ghi hình
3-Có đường truyền internet.
Phương án 2: Dùng đầu ghi hình chuyên dụng để ghi lại hình ảnh và truyền hình ảnh qua Internet
Các thiết bị cần thiết:
1-Camera quan sát.
2-Đầu ghi hình chuyên dụng DVR.
3-Có đường truyền internet.
Phương án 3: Dùng camera mạng (camera IP) để thu hình ảnh và truyền hình ảnh qua Internet
Các thiết bị cần thiết:
1-Camera mạng cắm trực tiếp vào đường truyền Internet
2-Dùng phần mềm cài đặt trên máy tính để xem hoặc xem trực tiếp qua trình duyệt IE.


http://peupload.com/images/869AVM602V.gif (http://Araovat.com/redirector.php?url=http://Araovat.com/redirector.php?url=http%253A%252F%252FAraovat.com% 252Fredirector.php%253Furl%253Dhttp%25253A%25252F% 25252FAraovat.com%25252Fredirector.php%25253Furl%2 5253Dhttp%2525253A%2525252F%2525252FAraovat.com%25 25252Fredirector.php%2525253Furl%2525253Dhttp%2525 25253A%252525252F%252525252FAraovat.com%252525252F redirector.php%252525253Furl%252525253Dhttp%252525 25253A%25252525252F%25252525252Fcamerabinhduong.co m.vn%25252525252F)

http://peupload.com/images/89AVN252.jpg (http://Araovat.com/redirector.php?url=http://Araovat.com/redirector.php?url=http%253A%252F%252FAraovat.com% 252Fredirector.php%253Furl%253Dhttp%25253A%25252F% 25252FAraovat.com%25252Fredirector.php%25253Furl%2 5253Dhttp%2525253A%2525252F%2525252FAraovat.com%25 25252Fredirector.php%2525253Furl%2525253Dhttp%2525 25253A%252525252F%252525252FAraovat.com%252525252F redirector.php%252525253Furl%252525253Dhttp%252525 25253A%25252525252F%25252525252Fcamerabinhduong.co m.vn%25252525252F)

http://peupload.com/images/75products_1269320150.jpg (http://Araovat.com/redirector.php?url=http://Araovat.com/redirector.php?url=http%253A%252F%252FAraovat.com% 252Fredirector.php%253Furl%253Dhttp%25253A%25252F% 25252FAraovat.com%25252Fredirector.php%25253Furl%2 5253Dhttp%2525253A%2525252F%2525252FAraovat.com%25 25252Fredirector.php%2525253Furl%2525253Dhttp%2525 25253A%252525252F%252525252FAraovat.com%252525252F redirector.php%252525253Furl%252525253Dhttp%252525 25253A%25252525252F%25252525252Fcamerabinhduong.co m.vn%25252525252F)

http://peupload.com/images/12AVP325A.jpg (http://Araovat.com/redirector.php?url=http://Araovat.com/redirector.php?url=http%253A%252F%252FAraovat.com% 252Fredirector.php%253Furl%253Dhttp%25253A%25252F% 25252FAraovat.com%25252Fredirector.php%25253Furl%2 5253Dhttp%2525253A%2525252F%2525252FAraovat.com%25 25252Fredirector.php%2525253Furl%2525253Dhttp%2525 25253A%252525252F%252525252FAraovat.com%252525252F redirector.php%252525253Furl%252525253Dhttp%252525 25253A%25252525252F%25252525252Fcamerabinhduong.co m.vn%25252525252F)

http://peupload.com/images/661www.jpg (http://Araovat.com/redirector.php?url=http://Araovat.com/redirector.php?url=http%253A%252F%252FAraovat.com% 252Fredirector.php%253Furl%253Dhttp%25253A%25252F% 25252FAraovat.com%25252Fredirector.php%25253Furl%2 5253Dhttp%2525253A%2525252F%2525252FAraovat.com%25 25252Fredirector.php%2525253Furl%2525253Dhttp%2525 25253A%252525252F%252525252FAraovat.com%252525252F redirector.php%252525253Furl%252525253Dhttp%252525 25253A%25252525252F%25252525252Fcamerabinhduong.co m.vn%25252525252F)

http://peupload.com/images/962Camera_Speed_Dom_4bd5b.jpg (http://Araovat.com/redirector.php?url=http://Araovat.com/redirector.php?url=http%253A%252F%252FAraovat.com% 252Fredirector.php%253Furl%253Dhttp%25253A%25252F% 25252FAraovat.com%25252Fredirector.php%25253Furl%2 5253Dhttp%2525253A%2525252F%2525252FAraovat.com%25 25252Fredirector.php%2525253Furl%2525253Dhttp%2525 25253A%252525252F%252525252FAraovat.com%252525252F redirector.php%252525253Furl%252525253Dhttp%252525 25253A%25252525252F%25252525252Fcamerabinhduong.co m.vn%25252525252F)

http://peupload.com/images/594Camera_Speed_Dom_4bd5a.jpg (http://Araovat.com/redirector.php?url=http://Araovat.com/redirector.php?url=http%253A%252F%252FAraovat.com% 252Fredirector.php%253Furl%253Dhttp%25253A%25252F% 25252FAraovat.com%25252Fredirector.php%25253Furl%2 5253Dhttp%2525253A%2525252F%2525252FAraovat.com%25 25252Fredirector.php%2525253Furl%2525253Dhttp%2525 25253A%252525252F%252525252FAraovat.com%252525252F redirector.php%252525253Furl%252525253Dhttp%252525 25253A%25252525252F%25252525252Fcamerabinhduong.co m.vn%25252525252F)

http://peupload.com/images/396AVC793_B.jpg (http://Araovat.com/redirector.php?url=http://Araovat.com/redirector.php?url=http%253A%252F%252FAraovat.com% 252Fredirector.php%253Furl%253Dhttp%25253A%25252F% 25252FAraovat.com%25252Fredirector.php%25253Furl%2 5253Dhttp%2525253A%2525252F%2525252FAraovat.com%25 25252Fredirector.php%2525253Furl%2525253Dhttp%2525 25253A%252525252F%252525252FAraovat.com%252525252F redirector.php%252525253Furl%252525253Dhttp%252525 25253A%25252525252F%25252525252Fcamerabinhduong.co m.vn%25252525252F)


http://peupload.com/images/547AVC794_B.gif (http://Araovat.com/redirector.php?url=http://Araovat.com/redirector.php?url=http%253A%252F%252FAraovat.com% 252Fredirector.php%253Furl%253Dhttp%25253A%25252F% 25252FAraovat.com%25252Fredirector.php%25253Furl%2 5253Dhttp%2525253A%2525252F%2525252FAraovat.com%25 25252Fredirector.php%2525253Furl%2525253Dhttp%2525 25253A%252525252F%252525252FAraovat.com%252525252F redirector.php%252525253Furl%252525253Dhttp%252525 25253A%25252525252F%25252525252Fcamerabinhduong.co m.vn%25252525252F)http://peupload.com/images/463AVC796A_B.jpg (http://Araovat.com/redirector.php?url=http://Araovat.com/redirector.php?url=http%253A%252F%252FAraovat.com% 252Fredirector.php%253Furl%253Dhttp%25253A%25252F% 25252FAraovat.com%25252Fredirector.php%25253Furl%2 5253Dhttp%2525253A%2525252F%2525252FAraovat.com%25 25252Fredirector.php%2525253Furl%2525253Dhttp%2525 25253A%252525252F%252525252FAraovat.com%252525252F redirector.php%252525253Furl%252525253Dhttp%252525 25253A%25252525252F%25252525252Fcamerabinhduong.co m.vn%25252525252F)http://peupload.com/images/917AVC798A_B.jpg (http://Araovat.com/redirector.php?url=http://Araovat.com/redirector.php?url=http%253A%252F%252FAraovat.com% 252Fredirector.php%253Furl%253Dhttp%25253A%25252F% 25252FAraovat.com%25252Fredirector.php%25253Furl%2 5253Dhttp%2525253A%2525252F%2525252FAraovat.com%25 25252Fredirector.php%2525253Furl%2525253Dhttp%2525 25253A%252525252F%252525252FAraovat.com%252525252F redirector.php%252525253Furl%252525253Dhttp%252525 25253A%25252525252F%25252525252Fcamerabinhduong.co m.vn%25252525252F)


Đầu ghi 4,8,16 kênh HDD hỗ trợ 3.000 Gb.
Công nghệ tiên tiến nhất xem hình trên điện thoại di động có hổ trợ 3G.
Đầu ghi hình kỹ thuật số công nghệ tiên tiến nhất H.264
Cho ảnh nét hơn tất cả các đầu ghi hiện hành trên thị trường Việt Nam.
Sử dụng linh kiện Nhật và lắp ráp tại Taiwan theo đúng tiêu chuẩn công nghệ Nhật.
Hổ trợ xem qua internet, qua Tivi và công nghệ tiên tiến xem qua Điện thoại di động với mạng không dây ( GPRS hoặc 3G ).
Giá hợp lý và độ bền cao, bảo hành dài hạn.

Hình Ảnh CTY Tiên Tiến.
http://peupload.com/images/22730112010059.jpg (http://Araovat.com/redirector.php?url=http://Araovat.com/redirector.php?url=http%253A%252F%252FAraovat.com% 252Fredirector.php%253Furl%253Dhttp%25253A%25252F% 25252FAraovat.com%25252Fredirector.php%25253Furl%2 5253Dhttp%2525253A%2525252F%2525252FAraovat.com%25 25252Fredirector.php%2525253Furl%2525253Dhttp%2525 25253A%252525252F%252525252FAraovat.com%252525252F redirector.php%252525253Furl%252525253Dhttp%252525 25253A%25252525252F%25252525252Fcamerabinhduong.co m.vn%25252525252F)

http://peupload.com/images/72716122010070.jpg (http://Araovat.com/redirector.php?url=http://Araovat.com/redirector.php?url=http%253A%252F%252FAraovat.com% 252Fredirector.php%253Furl%253Dhttp%25253A%25252F% 25252FAraovat.com%25252Fredirector.php%25253Furl%2 5253Dhttp%2525253A%2525252F%2525252FAraovat.com%25 25252Fredirector.php%2525253Furl%2525253Dhttp%2525 25253A%252525252F%252525252FAraovat.com%252525252F redirector.php%252525253Furl%252525253Dhttp%252525 25253A%25252525252F%25252525252Fcamerabinhduong.co m.vn%25252525252F)

http://peupload.com/images/11716122010071.jpg (http://Araovat.com/redirector.php?url=http://Araovat.com/redirector.php?url=http%253A%252F%252FAraovat.com% 252Fredirector.php%253Furl%253Dhttp%25253A%25252F% 25252FAraovat.com%25252Fredirector.php%25253Furl%2 5253Dhttp%2525253A%2525252F%2525252FAraovat.com%25 25252Fredirector.php%2525253Furl%2525253Dhttp%2525 25253A%252525252F%252525252FAraovat.com%252525252F redirector.php%252525253Furl%252525253Dhttp%252525 25253A%25252525252F%25252525252Fcamerabinhduong.co m.vn%25252525252F)

http://peupload.com/images/78016122010072.jpg (http://Araovat.com/redirector.php?url=http://Araovat.com/redirector.php?url=http%253A%252F%252FAraovat.com% 252Fredirector.php%253Furl%253Dhttp%25253A%25252F% 25252FAraovat.com%25252Fredirector.php%25253Furl%2 5253Dhttp%2525253A%2525252F%2525252FAraovat.com%25 25252Fredirector.php%2525253Furl%2525253Dhttp%2525 25253A%252525252F%252525252FAraovat.com%252525252F redirector.php%252525253Furl%252525253Dhttp%252525 25253A%25252525252F%25252525252Fcamerabinhduong.co m.vn%25252525252F)

http://peupload.com/images/19116122010074.jpg (http://Araovat.com/redirector.php?url=http://Araovat.com/redirector.php?url=http%253A%252F%252FAraovat.com% 252Fredirector.php%253Furl%253Dhttp%25253A%25252F% 25252FAraovat.com%25252Fredirector.php%25253Furl%2 5253Dhttp%2525253A%2525252F%2525252FAraovat.com%25 25252Fredirector.php%2525253Furl%2525253Dhttp%2525 25253A%252525252F%252525252FAraovat.com%252525252F redirector.php%252525253Furl%252525253Dhttp%252525 25253A%25252525252F%25252525252Fcamerabinhduong.co m.vn%25252525252F)

http://peupload.com/images/28210112010038.jpg (http://Araovat.com/redirector.php?url=http://Araovat.com/redirector.php?url=http%253A%252F%252FAraovat.com% 252Fredirector.php%253Furl%253Dhttp%25253A%25252F% 25252FAraovat.com%25252Fredirector.php%25253Furl%2 5253Dhttp%2525253A%2525252F%2525252FAraovat.com%25 25252Fredirector.php%2525253Furl%2525253Dhttp%2525 25253A%252525252F%252525252FAraovat.com%252525252F redirector.php%252525253Furl%252525253Dhttp%252525 25253A%25252525252F%25252525252Fcamerabinhduong.co m.vn%25252525252F)http://peupload.com/images/41910112010037.jpg (http://Araovat.com/redirector.php?url=http://Araovat.com/redirector.php?url=http%253A%252F%252FAraovat.com% 252Fredirector.php%253Furl%253Dhttp%25253A%25252F% 25252FAraovat.com%25252Fredirector.php%25253Furl%2 5253Dhttp%2525253A%2525252F%2525252FAraovat.com%25 25252Fredirector.php%2525253Furl%2525253Dhttp%2525 25253A%252525252F%252525252FAraovat.com%252525252F redirector.php%252525253Furl%252525253Dhttp%252525 25253A%25252525252F%25252525252Fcamerabinhduong.co m.vn%25252525252F)
http://peupload.com/images/33111.jpg (http://Araovat.com/redirector.php?url=http://Araovat.com/redirector.php?url=http%253A%252F%252FAraovat.com% 252Fredirector.php%253Furl%253Dhttp%25253A%25252F% 25252FAraovat.com%25252Fredirector.php%25253Furl%2 5253Dhttp%2525253A%2525252F%2525252FAraovat.com%25 25252Fredirector.php%2525253Furl%2525253Dhttp%2525 25253A%252525252F%252525252FAraovat.com%252525252F redirector.php%252525253Furl%252525253Dhttp%252525 25253A%25252525252F%25252525252Fcamerabinhduong.co m.vn%25252525252F)

vienthongtientien.vn
12-29-2009, 04:42 PM
up lên nè
http://vienthongtientien.vn/

duonghaonhien
12-31-2009, 07:41 AM
hi hàng giá trung bình mà đẹp ghia :)
http://vienthongtientien.vn/

muabanbinhduong.com
01-11-2011, 03:56 PM
up cho bay xa:205:

muabanbinhduong.com
04-05-2012, 12:42 PM
up lên nè
http://vienthongtientien.vn/

here_iam
04-06-2012, 10:21 AM
http://vienthongtientien.vn/
Cuộc sống bây giờ đơn giản lắm :
.
- Đến thì '' Hi ''.
.
- Đi thì '' Bye ''
.
- Mà Don't like thì '' Next ''

vienthongtientien.vn
04-16-2012, 08:54 AM
Cuộc sống bây giờ đơn giản lắm :
.
- Đến thì '' Hi ''.
.
- Đi thì '' Bye ''
.
- Mà Don't like thì '' Next ''

gì đây ta??? spam hả?

here_iam
04-20-2012, 09:07 AM
buôn may bán đắt nhé . up phụ mình link với nha

vienthongtientien.vn
05-11-2012, 12:20 PM
lên lên lên

here_iam
05-14-2012, 03:10 PM
uppppppppppp
http://vienthongtientien.vn/

vienthongtientien.vn
07-26-2012, 10:46 AM
lên nè!!!!

muabanbinhduong.com
08-20-2012, 11:02 AM
website này đúng ko? http://www.camerachinhhang.com/

duonghaonhien
08-27-2012, 03:26 PM
thích nhất công nghệ xem camera qua di động đó!
up up

muabanbinhduong.com
02-05-2013, 08:18 AM
uppppppppppppp

muabanbinhduong.com
03-08-2013, 04:59 PM
:002:

muabanbinhduong.com
03-19-2013, 04:01 PM
uuuuuuuuuuuuuuuupppppppppppppp
http://vienthongtientien.vn/

muabanbinhduong.com
08-12-2013, 09:49 AM
lên cho tuần mới

escort
10-22-2013, 11:10 AM
cả nhà cùng lắp đặt camera nhá...vì an toàn....sản phẩm

________________________________
Camera giám sát đang thu hút tầm mắt của khách hàng

muabanbinhduong.com
02-12-2014, 09:12 AM
up cho
http://vienthongtientien.vn/

minhhoang84
08-30-2018, 03:18 PM
Đang tìm loại camera không dây giá tầm 2triệu , không biết công ty có loại nào tốt không ?