Bạn đã bao giờ buồn ngủ chưa

Cho dù bất cứ đâu bạn có thể ngã lưng

Và dưới đây là những giấc ngủ Việt Nam







Từ quân nhân ...



đến trí thức,, cung~..



từ người nghèo ........



đến kẻ giàu



từ nông thôn..



đến thành thị



từ Cu. già.ha`ha`



đến trẻ nhỏ



bất cứ đâu từ gầm ô tô



đến bãi biển



từ góc chợ



đến quán net



tóm lại là bất cứ ở đâu có thể ngã lưng



ghé đầu vao`nhau.





dù nơi chật hẹp



ở một vỉa hè nào đó

chỉ ở việt nam mới có thế ngũ như thế này













__________________

Bắc thang lên hỏi ông trời

Chừng nào con gái mở lời cua tui

Ông liền mở miệng cười rùi

Tao đây đẹp vậy chưa người nào cua