Phương pháp tự nhân giống tại vườn đơn giản là đợi cho cây phát triển rộng ra rồi tỉa sang chậu.

Phương pháp này chỉ vận dụng được cho loại đa thân như Cattleya… nhưng rất chậm. Còn với loại đơn thân như hoa lan hồ điệp… thì không được.

Cách để tự nhân giống tại vườn nhà mình: kích, tạo cây Ky (cây nhỏ mọc từ mắt ngồng hoa hoặc từ mắt thân cây mẹ).

Và còn một phương pháp khác cho hồ điệp: Kích thích, ép cây mẹ mọc cây con từ nách.

Những người chơi lan kinh nghiệm thường sử dụng cách này để nhân giống lan tại nhà