Để tránh tình trạng quá nhiều khuyến mãi không thật sự hướng tới khách hàng, BQT sẽ duyệt bài trước khi đăng vào mục Khuyến mãi KH. Các cá nhân, cửa hàng, công ty khi muốn đăng ở Box này xin post bài vào mục này=>
http://vechai.vn/forumdisplay.php?f=12

Thay mặt BQT VC! Thân.